Ny bruker?  Brukernavn: Passord:   Glemt passord?
dramas.no

Manusformidling og rettighetsklarering for norsk amatørteater

Royalty og rettigheter

Vi har laget en oversikt over de mest stilte spørsmålene om Dramas og rettigheter. Her finner du også gjeldende satser for royalty per 1. januar 2017.


Må man søke om rettigheter?
Ja. Alle offentlige forestillinger, enten det kreves inngangspenger eller ei, faller innunder åndsverkloven og det skal betales royalties/avgift til alle rettighetshavere. Unntaket er hvis man bruker et manus i undervisningsøyemed eller fremfører det internt i teatergruppen. Dersom man inviterer andre, for eksempel foreldre, venner o.l. er det å betrakte som en offentlig forestilling og tillatelse må innhentes.


Hvem har rettigheter?
Alle som har jobbet med manuset. For eksempel forfatter, oversetter, komponist og dramatisør. Hvem som har rettigheter til stykket ser du på manusforsiden eller i manusposten på www.dramas.no Hvis siste kjente opphavsmann har vært død i minst i 70 år, blir verket frigitt. Men selv om for eksempel Shakespeare er frigitt er det sannsynligvis en annen som har bearbeidet eller oversatt stykket i de senere år. Dermed har denne personen rettigheter til stykket, og skal ha royalties.


Hvordan søker man om rettigheter?
Heldigvis er det ikke vanskelig å søke om spillerettigheter. Gå inn på www.dramas.no Søk opp tittelen du ønsker å sette opp. Bestill for fremføring og fyll ut den elektroniske søknaden som kommer opp. Du gjør det på samme måte når du bestiller manus for lesing, men da slipper du å fylle ut elektronisk søknad.


Hva må med i søknaden?
Det vi absolutt må vite er spilledatoene, billettpris, antall sitteplasser og om man trenger manus eller noter.


Hva koster det å sette opp et stykke?
Det varierer etter type verk og diverse annet. For eksempel koster utenlandske musikaler mer enn norsk dramatikk. Konkrete priser kan kun gis ved en formell søknad, men du kan skaffe deg en omtrentlig oversikt over kostnadene ved å ta utgangspunkt i forventet billettinntekt per forestilling og bruke gjeldende royaltysatser for teaterstykket du ønsker å sette opp. Vi har lagt ut gjeldende royaltysatser nederst. Ved musikaler kommer det noteleie i tillegg. Hvis Dramas har notene du trenger, koster leie ca. kr 250 - 450,- + porto. Ta kontakt med oss om du ønsker noter.

 
-Hva skjer videre med søknaden?
Kort sagt, sender vi søknaden videre til riktig rettighetshaver og ved godkjennelse lager vi kontrakter. Tilslutt på grunnlag av billettregnskapet regner vi ut hva man skal betale og lager faktura.


Hva må jeg som søker gjøre videre?
Du må signere kontrakten(e), og sende dette tilbake til Dramas. I kontrakten og følgebrevet står det alltid mye viktig informasjon, og gruppen har ansvar for å lese dette nøye. Vi trenger også spilleplanen og når forestillingen er ferdigspilt skal vi ha billettregnskapet.


- Hvor lang tid tar det å få søknaden behandlet?
Behandlingstiden på fremføringssøknader er alt fra en uke til en måned. Det er avhengig av hvor lang tid for eksempel forlagene bruker på å behandle den. Lesesøknader skal behandles innen to uker.

- Hvem bestemmer hva det skal koste og gir spilletillatelse?
Det kreves tillatelse fra alle rettighetshavere eller/og de som forvalter rettighetene. Det er også de som bestemmer hva det skal koste.


- Må man bruke Dramas når man skal søke om rettigheter?
Dramas har oppgaven med å klarere spilletillatelser for norske amatørteaterproduksjoner. Ved direkte henvendelser til for eksempel forlag, blir man som regel henvist til oss. Dramas er også nøkkelen til en enklere måte å administrere en amatørproduksjon på.


- Kan hvem som helst bruke Dramas?
Ja, alle kan bruke Dramas og bestille manus for gjennomlesning. Men vi behandler kun søknader om fremføring for norske amatørproduksjoner.


- Hvordan får man noter og musikk?
Når man får spilletillatelse for en musikal, operette o.l. omfatter dette normalt alle rettigheter til originalverket. Oftest får man leie noter direkte fra forlagene, hvor prisene er lagt med i kontraktene vi lager. Hvis man ikke har sagt noe annet i søknaden, får man noter senest tre måneder før premieren. Det er viktig å vite at det kun er det autoriserte notemateriale som skal brukes. Det må heller ikke gjøres noen bearbeidelser og det er kun de originale musikkinstrumenter som skal brukes. Når det gjelder norske musikaler har Dramas noe noter. For eksempel har vi fullt orkestermateriale og Sing back-CD til alle Egner-manusene.


- Hvis regissøren er profesjonell, er det en amatørproduksjon da?
Ja. Det er kun skuespillerne som må være amatører.


- Kan man få veiledning til å finne manus som passer egen gruppe eller skole?
På www.dramas.no kan en legge inn ulike søkekriterier, for eksempel valg av kategori og målgruppe. Du kan også ta kontakt med oss. Kontaktinfo finner du på nettsiden. Kontaktinfo finner man på hjemmesiden vår.


- Hva koster det å låne manus til gjennomlesning?
Per i dag er lån av e-manus gratis og det blir sendt på e-post. Normalt koster dette kr 80,- per manus. Det er lov å legge inn fem manussøknader av gangen.

Et godt råd til sist: Husk å søke i god tid før dere begynner med prøver! Ta alltid kontakt med Dramas om spilletillatelse FØR teatergruppen begynner å innstudere stykket. Slik unngår man at oppsetningen blir stoppet før premieren. For dette kan skje og har dessverre skjedd med andre.


ROYALTYSATSER per 01.01.2017

- Norsk dramatikk inntil 60 minutter: 11 % av brutto billettinntekter, dog minimum kr 425,- per forestilling.

- Norsk dramatikk over 60 minutter: 11 % av brutto billettinntekter, dog minimum kr 670,- per forestilling.

- Norsk musikkteater: 13 % av brutto billettinntekter, dog minimum kr 1.025,- per forestilling.

- Verker av Thorbjørn Egner: 11 % av brutto billettinntekter, dog minimum kr 915,- per forestilling. Leie av materiale (obligatorisk): kr 365,- per forestilling.

- "Reisen til Julestjernen": 11 % av brutto billettinntekter, dog minimum kr 1.220,- per forestilling. Leie av materiale (obligatorisk): kr 615,- per forestilling.

- Utenlandsk dramatikk: 10 % av brutto billettinntekter, dog minimum kr 800,- per forestilling.
Norsk oversettelse: 2 % av brutto billettinntekter, dog minimum kr 425, - per forestilling.

- Utenlandske musikaler: 16 % av brutto billettinntekter, dog minimum kr 1.800,- per forestilling.
Norsk oversettelse av utenlandske musikaler: 3 % av brutto billettinntekter, dog minimum kr 560,-per forestilling.

NB! Royaltysatser varierer sterkt, alt etter hvilket stykke det gjelder. Konkrete priser kan kun gis ved en formell søknad om oppførelsesrett. Merk dog at dette er erfaringstall i henhold til gjeldende avtaler, og at satsene kan variere en del fra tilfelle til tilfelle.

[09.02.2011 11:00:08]

Nyheter:

"Løvenes konge" er ikke tilgjengelig for amatøroppsetninger
I følge MTI Europe, som forvalter rettighetene, har Disney ingen planer om å frigi "Løvenes konge" i noen versjoner til amatøroppsetninger utenfor USA og Storbrittania.
[06.12.2017 11:35:13]

Rettighetene til "Klatremus og de andre dyrene i Hakkebakkeskogen" og "Karius og Baktus" er igjen tilgjengelige
Det er med stor glede vi kan meddele at rettighetene fra og med 1. oktober 2017 igjen er tilgjengelige.
[04.10.2017 13:06:15]

Rettighetene til "Klatremus og de andre dyrene i Hakkebakkeskogen" og "Karius og Baktus" inndratt
Rettighetene til disse verkene av Thorbjørn Egner er midlertidig inndratt på grunn av kontraktsforhandlinger. Vi håper at dette ikke vil vare så altfor lenge.
[04.04.2017 13:41:25]

Tor Åge Bringsværds og Klaus Hagerups verker
Det er med glede vi kan melde at Bringsværds og Klaus Hagerups teaterstykker igjen er tilgjengelige i Dramas.
[17.03.2017 08:43:14]

Dramas får ny digital plattform
I løpet av våren 2017 får Dramas ny nettside og nytt system for behandling av søknader. Målet med omleggingen er å gjøre tjenestene bedre og mer tilgjengelig for nye og gamle brukere.
[25.01.2017 14:14:09]

Nye royaltysatser 2017
Lurer du på hvor mye det koster å sette opp et teaterstykke via Dramas? Se oppdaterte royaltysatser her.
[02.01.2017 13:03:33]

Juletid i Dramas
Dramas holder stengt i julen, fra julaften og i hele romjulen. 2. januar 2017 er vi tilbake på kontoret.
[13.12.2016 14:27:55]

Dramas på Facebook
Dramas er nå på Facebook med ny logo. Lik og del!
[06.12.2016 15:21:05]

Brukerundersøkelse 2016
I høst ble det gjennomført en brukerundersøkelse om Dramas. Se noen av resultatene her.
[08.11.2016 14:22:12]

Ny avtale med Dramatikerforbundet
Dramas og Dramatikerforbundet har nå inngått ny avtale. For brukerne av Dramas betyr det mer norsk dramatikk i manusdatabasen.
[23.09.2016 13:50:05]

Flytting og norsk dramatikk tilbake i Dramas
Dramas får nye lokaler i samme bygg og beholder samme postadresse. Kontoret vil derfor delvis holde stengt 15. – 20. september. Samtidig ”flytter” norsk dramatikk tilbake i Dramas. Dramas har nå inngått ny avtale med Dramatikerforbundet. Se flere detaljer her.
[12.09.2016 15:45:32]

Dramas blir ny
Dramas skal i løpet av 2016/2017 gjennomgå en digital fornyelse og tjenestene til deg som bruker Dramas skal videreutvikles.
[30.08.2016 20:12:29]

Populære manus
Jungelboken, Ronja Røverdatter, Peter Pan og musikalen Grease er blant de mest utlånte manusene i Dramas. Nå kan du gi oss tilbakemeldinger på manus via nettsiden.
[16.08.2016 14:19:02]

Sommertid i Dramas
Dramas avvikler sommerferie i juli og august 2016. Her finner du informasjon om hvordan det påvirker deg som bruker Dramas.
[11.06.2016 12:07:54]

Norsk dramatikk er utestengt fra Dramas
Etter krav fra Dramatikerforbundet er alle sceneverk av dramatikere som er medlemmer i Dramatikerforbundet utestengt fra Dramas. Vi håper å få på plass en ny avtale snarest mulig.
[02.06.2016 12:30:57]

Hvordan bruke Dramas?
Dramas har nærmere 3000 manus tilgjengelig for amatørteatre og andre. Her kan du lese om bestilling av manus og finne annen nyttig informasjon om våre tjenester.
[01.12.2015 11:14:53]

Gratis leie av manus
Det er gratis å bestille manus til lesning inntil videre. Ønsker du manus tilsendt i posten, må du ta kontakt med oss.
[01.10.2014 10:22:26]

Vær oppmerksom på uautoriserte musikalmanus!
Dramas er gjort kjent med at det i Norge distribueres uautoriserte versjoner av kjente musikaler. Dette ser ut til å omfatte salg av utdrag av musikaler, samt sing back-CDer. Så vidt vi kan se er disse manusene IKKE godkjent av de forlagene som bestyrer rettighetene til originalverkene. Inntil vi får verifisert at disse manusene er godkjent av forlagene, vil vi på det sterkeste advare mot enhver befatning med disse versjonene! Dersom man oppfører en forestilling av ikke godkjent materiale, risikerer man politianmeldelse, inndragning og erstatningskrav. Dette i henhold til bestemmelsene i norsk lov (Åndsverkloven).
[06.05.2013 11:21:35]

Kontakt oss
Har du spørsmål om Dramas? Kontakt oss.
[11.04.2011 14:31:36]

Royalty og rettigheter
Vi har laget en oversikt over de mest stilte spørsmålene om Dramas og rettigheter. Her finner du også gjeldende satser for royalty per 1. januar 2017.
[09.02.2011 11:00:08]

Om Dramas
Dramas er et serviceorgan for amatørteatergrupper i Norge, og er fra 1.1.2016 en del av virksomheten i Teateralliansen. Dramas bistår med alt fra å søke om spilletillatelser og låne ut manus for gjennomlesing, til å utferdige kontrakter for spilletillatelser.
[01.03.2010 00:00:00]