Ny bruker?  Brukernavn: Passord:   Glemt passord?
dramas.no

Manusformidling og rettighetsklarering for norsk amatørteater

Brukerundersøkelse 2016

I høst ble det gjennomført en brukerundersøkelse om Dramas. Se noen av resultatene her.

I forbindelse med utviklingsprosjektet i Dramas ble det laget en omfattende anonym brukerundersøkelse som ble sendt til et kvalitativt utvalg av respondenter. I tillegg ble en kortversjon av undersøkelsen publisert på dramas.no og i andre kanaler på nett. Denne var åpen for alle. I begge undersøkelser ble respondentene spurt om hvilke tjenester de ønsker av Dramas i fremtiden og hva de anser som viktige funksjoner når Dramas i løpet av 2017 skal implementere ny digital løsning.

Informasjon, innhold og manus
Respondentene ble bedt om å rangere ulike svaralternativer etter viktighet. Alternativene som havnet øverst på ønskelisten i brukerundersøkelsen var informasjon om rettigheter og royalty på nettsiden (100 prosent), informasjon om manusdatabasen på nettsiden og veiledning av rådgiver på royalty og rettigheter følger rett etter (97 prosent på begge). I kortversjonen av undersøkelsen rangerte respondentene svaralternativene i noe ulik rekkefølge.

Ikke overaskende var respondentene i brukerundersøkelsen entydig på manusdatabasens avgjørende betydning. Hele 100 prosent rangerer manusdatabasen som det viktigste på dramas.no. Like entydig (100 prosent) er respondentene på at de ønsker mer informasjon og relevant innhold på nettsiden som for eksempel beskrivelser av manus.

På spørsmål om hvordan de vurderer kvaliteten på et manus oppgir respondentene i brukerundersøkelsen at det er viktigest hvordan manus passer til teatergruppen (dvs. kompleksitet, 94 prosent). Dernest er det avgjørende at noter og manus fungerer sammen på en god måte (89 prosent). Samtidig er de samme respondentene klare på viktigheten av oppdaterte oversettelser som passer til oppsetningens karakter (66 prosent) og tilgang til ny dramatikk (60 prosent) i manusdatabasen.

Brukerbehov digital løsning
I brukerundersøkelsen ble respondentene spurt inngående om hvordan de bruker Dramas per i dag og hvilke behov de har som brukere fremover. Det er et knapt flertall på 53 prosent som kun låner manus hos Dramas. På en annen side oppgir 47 prosent at de låner både noter og manus. De fleste ønsker å kunne skumlese manus, noter og ha mulighet til å høre lydfiler via nettsiden før de bestemmer seg for hvilket stykke de ønsker å bestille (87 prosent).

Flertallet syns 5-10 manus er et passende antall å kunne bestille til gjennomlesning. Søkekriterier er også viktig for respondentene når det søkes etter manus. Flere av kategoriene som kom høyest på listen finnes allerede på dramas.no som publikumsgruppe, antall skuespillere og sjanger. Imidlertid havnet kategoriene manus med tilhørende noter og kompleksitet (hvordan stykket passer til teatergruppen) høyt blant søkekriteriene som ønskes på dramas.no fremover.

På spørsmål om hvordan de ønsker tilgang på manus og noter, svarer 60 prosent av respondentene i brukerundersøkelsen at de ønsker kun digital tilgang på manus og noter, men et rimelig knapt flertall på 74 prosent ønsker mulighet til å printe ut noter og manus i tillegg til digital tilgang. Samtidig uttrykker et klart flertall ønske om å motta fakturaer, kontrakter og billettregnskap digitalt, samt ha mulighet til å undertegne disse via nett (94 prosent).

Inntrykk av Dramas
Respondentene i både kortversjonen av undersøkelsen og i brukerundersøkelsen ble spurt om sitt inntrykk av Dramas per i dag. Her er svarene varierte. Det som går igjen er at svært få oppgir å ha et meget godt inntrykk av Dramas. I brukerundersøkelsen oppgir 43 prosent at de har et godt inntrykk av Dramas. Like mange oppgir at de har et nogenlunde greit inntrykk av Dramas. Respondentene som oppga et nogenlunde greit inntrykk av Dramas ble sammen med respondentene som oppga et svært dårlig inntrykk bedt om å utdype svaret i et åpent svarfelt.

Flere av tilbakemeldingene beskrev mangel på informasjon og tilgjengelighet hos Dramas som årsakene. Resultatene fra undersøkelsene skal brukes i arbeidet med å finne riktig digital løsning for Dramas.

- Brukerundersøkelsen gir et godt bilde av hvilke behov brukerne av Dramas har og hvilke ønsker de har for fremtiden. Dette skal vi i Teateralliansen jobbe aktivt for å imøtekomme. Behovene bør sees i forhold til Teaterundersøkelsen er gjort for hele feltet, kommenterer Eli Ulvestad i Teateralliansen.


Fakta undersøkelser Dramas

-Det ble utført to undersøkelser: En omfattende anonym brukerundersøkelse, sendt til et kvalitativt utvalg av respondenter. For å supplere denne ble det i tillegg laget en kortversjon som ble publisert i ulike kanaler på nett, åpen for alle. Kortversjonen av undersøkelsen inneholdt kun noen av spørsmålene fra brukerundersøkelsen for å kunne gi sammenligningsgrunnlag på disse spørsmålene.

-Respondentene i begge undersøkelser vektlegger i stor grad det samme, men prioriterer svaralternativene i noe ulikt. Her er noen tall fra kortversjonen av undersøkelsen på spørsmålet om hvilke tjenester som ønskes fra Dramas i fremtiden:
100 prosent ønsker mer informasjon om royalty og rettigheter på nettsiden, 94 prosent oppgir at Dramas må være tilgjengelig for brukerne og 87 prosent oppgir informasjon om manusdatabasen som viktigest.

[08.11.2016 14:22:12]

Nyheter:

"Løvenes konge" er ikke tilgjengelig for amatøroppsetninger
I følge MTI Europe, som forvalter rettighetene, har Disney ingen planer om å frigi "Løvenes konge" i noen versjoner til amatøroppsetninger utenfor USA og Storbrittania.
[06.12.2017 11:35:13]

Rettighetene til "Klatremus og de andre dyrene i Hakkebakkeskogen" og "Karius og Baktus" er igjen tilgjengelige
Det er med stor glede vi kan meddele at rettighetene fra og med 1. oktober 2017 igjen er tilgjengelige.
[04.10.2017 13:06:15]

Rettighetene til "Klatremus og de andre dyrene i Hakkebakkeskogen" og "Karius og Baktus" inndratt
Rettighetene til disse verkene av Thorbjørn Egner er midlertidig inndratt på grunn av kontraktsforhandlinger. Vi håper at dette ikke vil vare så altfor lenge.
[04.04.2017 13:41:25]

Tor Åge Bringsværds og Klaus Hagerups verker
Det er med glede vi kan melde at Bringsværds og Klaus Hagerups teaterstykker igjen er tilgjengelige i Dramas.
[17.03.2017 08:43:14]

Dramas får ny digital plattform
I løpet av våren 2017 får Dramas ny nettside og nytt system for behandling av søknader. Målet med omleggingen er å gjøre tjenestene bedre og mer tilgjengelig for nye og gamle brukere.
[25.01.2017 14:14:09]

Nye royaltysatser 2017
Lurer du på hvor mye det koster å sette opp et teaterstykke via Dramas? Se oppdaterte royaltysatser her.
[02.01.2017 13:03:33]

Juletid i Dramas
Dramas holder stengt i julen, fra julaften og i hele romjulen. 2. januar 2017 er vi tilbake på kontoret.
[13.12.2016 14:27:55]

Dramas på Facebook
Dramas er nå på Facebook med ny logo. Lik og del!
[06.12.2016 15:21:05]

Brukerundersøkelse 2016
I høst ble det gjennomført en brukerundersøkelse om Dramas. Se noen av resultatene her.
[08.11.2016 14:22:12]

Ny avtale med Dramatikerforbundet
Dramas og Dramatikerforbundet har nå inngått ny avtale. For brukerne av Dramas betyr det mer norsk dramatikk i manusdatabasen.
[23.09.2016 13:50:05]

Flytting og norsk dramatikk tilbake i Dramas
Dramas får nye lokaler i samme bygg og beholder samme postadresse. Kontoret vil derfor delvis holde stengt 15. – 20. september. Samtidig ”flytter” norsk dramatikk tilbake i Dramas. Dramas har nå inngått ny avtale med Dramatikerforbundet. Se flere detaljer her.
[12.09.2016 15:45:32]

Dramas blir ny
Dramas skal i løpet av 2016/2017 gjennomgå en digital fornyelse og tjenestene til deg som bruker Dramas skal videreutvikles.
[30.08.2016 20:12:29]

Populære manus
Jungelboken, Ronja Røverdatter, Peter Pan og musikalen Grease er blant de mest utlånte manusene i Dramas. Nå kan du gi oss tilbakemeldinger på manus via nettsiden.
[16.08.2016 14:19:02]

Sommertid i Dramas
Dramas avvikler sommerferie i juli og august 2016. Her finner du informasjon om hvordan det påvirker deg som bruker Dramas.
[11.06.2016 12:07:54]

Norsk dramatikk er utestengt fra Dramas
Etter krav fra Dramatikerforbundet er alle sceneverk av dramatikere som er medlemmer i Dramatikerforbundet utestengt fra Dramas. Vi håper å få på plass en ny avtale snarest mulig.
[02.06.2016 12:30:57]

Hvordan bruke Dramas?
Dramas har nærmere 3000 manus tilgjengelig for amatørteatre og andre. Her kan du lese om bestilling av manus og finne annen nyttig informasjon om våre tjenester.
[01.12.2015 11:14:53]

Gratis leie av manus
Det er gratis å bestille manus til lesning inntil videre. Ønsker du manus tilsendt i posten, må du ta kontakt med oss.
[01.10.2014 10:22:26]

Vær oppmerksom på uautoriserte musikalmanus!
Dramas er gjort kjent med at det i Norge distribueres uautoriserte versjoner av kjente musikaler. Dette ser ut til å omfatte salg av utdrag av musikaler, samt sing back-CDer. Så vidt vi kan se er disse manusene IKKE godkjent av de forlagene som bestyrer rettighetene til originalverkene. Inntil vi får verifisert at disse manusene er godkjent av forlagene, vil vi på det sterkeste advare mot enhver befatning med disse versjonene! Dersom man oppfører en forestilling av ikke godkjent materiale, risikerer man politianmeldelse, inndragning og erstatningskrav. Dette i henhold til bestemmelsene i norsk lov (Åndsverkloven).
[06.05.2013 11:21:35]

Kontakt oss
Har du spørsmål om Dramas? Kontakt oss.
[11.04.2011 14:31:36]

Royalty og rettigheter
Vi har laget en oversikt over de mest stilte spørsmålene om Dramas og rettigheter. Her finner du også gjeldende satser for royalty per 1. januar 2017.
[09.02.2011 11:00:08]

Om Dramas
Dramas er et serviceorgan for amatørteatergrupper i Norge, og er fra 1.1.2016 en del av virksomheten i Teateralliansen. Dramas bistår med alt fra å søke om spilletillatelser og låne ut manus for gjennomlesing, til å utferdige kontrakter for spilletillatelser.
[01.03.2010 00:00:00]